• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.07.2014

Projekat upozoravanja na opasnosti od mina

Dana 08.07.2014. godine započet će izvođenje projekta upozoravanja na opasnost od mina na teritoriji općine Maglaj u ugroženim zajednicama: Jablanica, Liješnica, Radojčići, Rakovac Donji, Rakovac Gornji, Tujinca, Ulišnjak Gornji i Bijela Ploča. Projekat je odobren od strane Centra za uklanjanje mina BiH (BH MAC) i podržan od strane Vlade Luksemburga putem međunarodne organizacije Handicap International.

U sklopu projekta biće izvedene slijedeće aktivnosti:

1. Hitno obilježavanje u lokalnim zajednicama koje imaju poplavama ugrožene rizične površine, a prema prioritetima BH MAC-a;

2. Distribucija materijala za upozoravanje na opasnost od mina ugroženom stanovništvu u lokalnim zajednicama;

3. Distribucija novih karata minske situacije koje će biti odštampane od strane BH MAC-a, i to opštinskoj administraciji, opštinskoj civilnoj zaštiti, opštinskom crvenom krstu, šumskim gazdinstvima, policiji, udruženjima lovaca, ribara, ...... i svima onima koji se kreću u rizičnim područjima;

4. Posjeta timova lokalnim zajednicama po principu „od vrata do vrata“ kako bi stanovništvu dostavili poruke podizanja svijesti o opasnosti od mina koje su pomjerene poplavama. Gostovanje u lokalnim medijima sa identičnim ciljem.