• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2014

Druga vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59,60 i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i ukazane potrebe,S A Z I V A M
Drugu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan ponedjeljak, 7.07.2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj
DNEVNI RED
1. Razmatranje izvještaja o provedenim zaključcima donesenim na Prvoj vanrednoj sjednici OV Maglaj od 03.06.2014.godine. Download

2. Razmatranje plana aktivnosti na saniranju šteta od poplava Download

3. Tekuća pitanja
Razmatranje zahtjeva upućenih Općinskom vijeću:

- Zahtjev Grupe privrednika iz grada Maglaja Download

- Zahtjev Zbora građana Mjesne zajednice Bradići Download

- Razmatranje zapisnika građevinskog inspektora – privremeno naselje Omerdino Polje i zauzimanje stava Download
PREDSJEDAVAJUĆI OV
Marko Zelić