• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.06.2014

Delegacija Općine Centar Sarajevo posjetila Općinu Maglaj

Jučer u poslijepodnevnim satima, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Općine Centar Sarajevo su posjetili Općinu Maglaj. U kraćem razgovoru, Općinski načelnik Mehmed Mustabašić je goste upoznao sa hronologijom elementarnih nepogoda koje su zahvatile našu općinu kao i sa problemima i posljedicama sa kojma se sada Općina Magalaj susreće.

Tom prilikom potpisan je i PROTOKOL o realizaciji granta „Pomoć drugim općinama za sanaciju posljedica poplava i klizišta“ – pomoć Općini Maglaj. Ovim protokolom Općinski načelnik Općine centar je odobrio novčanu pomoć Općini Maglaj u iznosu od 30.000,00 KM .

Nakon sastanka u zgradi općine, gosti su obišli i Osnovnu školu Maglaj gdje su se na licu mjesta uvjerili u veličinu i katastrofalne posljedice koje je za sobom poplava ostavila.