• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.06.2014

Kristiano Barale, šef terenskog ureda OSCE ureda u Travniku, boravio juče u Općini Maglaj

Kristiano Barale (Cristiano Barale), šef terenskog ureda Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) ureda u Travniku posjetio je jučer Općinu Maglaj. Domaćini su bili Općinski načelnik sa saradnicima i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Maglaj gosp. Faruk Hidić.
Gosp. Barale je u razgovoru napomenuo da se OSCE nije ranije ovdje pojavljivao jer OSCE je politička organizacija i oni nisu u prilici da reagiraju u kriznim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama.
Također, rečeno je da je OSCE formirao radnu grupu čiji će cilj biti da procjeni situaciju i da identificira oglavne probleme u lokalnim zajednicama koje su pogođene elementarnim nepogodama. Članovi radne grupe su predložili da se u Maglaju otvori izdvojena kancelarija Terenskog ureda OSCE-a u Travniku. Voditelj misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini je podržao taj prijedlog i očekuje se da će vrlo brzo biti otvorena kancelarija OSCE-a u Maglaju.
Domaćini su podržali ideju o otvaranju kancelarije u Maglaju i istakli da se nadaju da će se još više učvrstiti, ionako dobra, saradanja sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini.