• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.06.2014

Obavještenje Općinskog štaba civilne zaštite

Općinski štab civilne zaštite obavještava građane da kruti otpad (smeće, otpadni materijal-mulj i sl.)odlažu na za to predviđena mjesta-kontejnere ili mjesta na kojima su isti bili postavljeni. Ukoliko građani nastave odlaganje ovog otpada na već očišćene javne površine, protiv njih će biti poduzete zakonom predviđene sankcije.