• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.06.2014

Apel za pomoć u mehanizaciji

Apel svima koji su u mogućnosti da pomognu općini Maglaj u neophodnoj mehanizaciji, mašinama, kamionima(šticari, kamioni za odvoz smeća i sl.).