• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.06.2014

Posjeta predstavnika UNDP-a

Danas je pomoćnik načelnika Jasmin Devedžić, skupa sa direktorima osnovnih i srednjih škola u Maglaju, direktoricom Doma zdravlja i Dječijeg vrtića, imao sastanak sa predstavnicima organizacije Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Ispred ove organizacije u Općinu Maglaj došli su timovi iz raličitih oblasti Delegacija EU za BiH zadužene za zdravstvo i obrazovanje, zatim Sanja Kabil UNICEF, Arifagić, Kovačević i Hadžikadić UNDP ruralni i regionalni razvoj. Kako saznajemo formirano je šest radnih grupa kako bi ovi timovi došli do sveobuhvatnih informacija o nastalim štetama na području općine. Konkretno ih zanima pregled stanja i procjena štete, i te podatke planiraju prikupiti do 18.06.2014. Žele da sagledaju i posljedice koje je ova elementarna nepogoda imala za privredne subjekte, poljoprivredu, te dugoročne ekonomske posljedice zbog smanjenih prihoda u fondove. Oni će formirati grupu za prikupljanje podataka o stradalim objektima- stambenim i javnim ustanovama (konkretno školama, zdravstvenim ustanovama, Centru za socijalni rad i sl.). Podaci koje prikupe biće upućeni donatorskoj konferenciji.