• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.11.2011

Vremenske prilike pogoduju rekonstrukciji i asfaltiranju puteva

Radnici firme "Geo put" Maglaj privode kraju radove na asfaltiranju dionice puta Donja Bočinja - Gornja Bočinja, u dužini od 600 metara.
Ukupna dužina ovog puta je 4,5 kilometra, a do sada je asfaltiran jedan kilometar. Mještani, povratnici srpske nacionalnosti, ne kriju oduševljenje, a jedan od njih Milorad Jevtić nada se da se na ovom neće stati. "Put je asfaltiran, sada se nasipaju i valjaju bankine i čiste kanali. Bio je loš put, naročito u zimsko vrijeme, kada ne mogu saobraćati ni autobusi što predstavlja problem najviše učenicima koji idu u Maglaj u školu", rekao je Jevtić.Ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH Adil Osmanović prilikom svoje nedavne posjete općini Maglaj i povratnicima u Bočinju, obećao je asfaltiranje dijela puta i pomoć povratničkim porodicama srpske nacionalnosti nabavkom poljoprivredne mehanizacije za održiv povratak.

Danas su počeli radovi i na rekonstrukciji puta u naselju Ošve, koje je u sastavu mjesne zajednice Misurići i gdje se vraćaju porodice srpske nacionalnosti. Na putu dužine osam kilometara, od kraja asfaltnog puta u Misurićima do kraja naaselja Ošve, biće urađeno nasipanje, čišćenje propusta i kanala. I ove poslove finansira pomenuto federalno Ministarstvo, a podržava općina Maglaj koja je rekonstrukciju puta kroz naselje Ošve i do sada kandidovala kod međunarodnih i domaćih organizacija i institucija. Ovim će se dijelom olakšati povratnički život u Ošvama, pospješiti povratak porodica čije su kuće sanirane i omogućiti brži razvoj ovog kraja.Uz ove, danas su počeli poslovi na uređenju mostova u naselju Tujnica na rijeci Liješnica. Na dva mosta koji spajaju ovaj kraj, dio Čustog Brda i selo Crnojevići gdje se nalaze povratnici sve tri nacionalnosti, biće postavljena zaštitna ograda uz izgradnju pješačke zone na oba mosta.
Uz ovo, na jednom od mostova biće sanirana kompletna nosiva kula. Poslove u cjelosti finansira općina Maglaj, a radove izvodi firma “Hajdić” Maglaj.Prelazak preko ovih mostova, naročito u zimskom periodu, predstavljao je pravi rizik i problem svima koji žive u tim krajevima. Rijetki su putničkim automobilima smjeli prelaziti preko mostova, dok su se autobusi zaustavljali i pri prvoj poledici.
Ni na jednom od njih nema ni zaštitne ograde, a preko mosta svakodnevno prelaze učenici koji pohađaju školu u Tujnici i dalje, radnici i svi koji tu žive, tako da je bezbjednost mještana, naročito djece, bila ugrožena.