• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.06.2014

Naredba o distribuciji roba iz Centralnog skladišta BONTEX

Opštinski štab Civilne zaštite je izdao Naredbu kojom se naređuje odgovornim osobama u centralnom skladištu BONTEX i Liješnici, općina Maglaj, da hranu, vodu, odjeću, higijenska sredstva i sl distribuiraju samo za Mjesne zajednice općine.

Za praćenje realizacije ove naredbe zadužuju se Amir Mustabašić, Tarik Smajlagić i Harun Bajrić.

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Dokument naredbe možete preuzeti ovdje >>> Download