• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.06.2014

Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na temelju člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj «,broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 108. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine Maglaj»,broj; 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Maglaj na Vanrednoj sjednici održanoj dana 3.06.2014. godine, usvojilo je


Z A K L J U Č K E1. Do 12.6.2014. napraviti dokumentacionu osnovu svih šteta na svim stambenim i privrednim objektima, putnim komunikacijama i poljoprivrednom zemljištu, kao osnovu za donatorsku konferenciju. Načelnik će tražiti pomoć stručnjaka građevinske struke iz susjednih općina.

2. Ultimativno tražiti od kantonalne i federalne vlade pojačanje u mehanizaciji (10 kipera, 2 utovarivača, 5 cisterni i 5 motorki, pod uslovom da se ovaj broj koji sad imamo ne smanjuje), gorivu i mazivu, do petka, 06.6.2014. godine inače zaprijetiti zatvaranjem komunikacije.

3. Da Načelnik izda naredbu da se zaključno sa nedjeljom, 08.6.2014. iznese sav kabasti otpad, a nakon toga inspekcije da poduzimaju mjere, odnosno izdaju odgovarajuća Rješenja

4. Obezbijediti informativni servis (plan odvoza kabastog otpada, DDD i sl.) za građane na RTV Maglaj svakodnevno od 20:00 – 22:00.

5. Uputiti dopis kantonalnoj i federalnoj Vladi za dostavu sredstava i materijala za obnovu sjetve, koji su obećani prilikom posjete Premijera

6. Napisati i objaviti precizno uputstvo građanima o načinu realizacije DDD (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije)

7. Obavezuje se Krizni štab na čelu sa Načelnikom da putem javnih medija, upućivanja dopisa ambasadama, bratskim općinama i gradovima svakodnevno animira domaću i međunarodnu javnost za dostavu pomoći

8. Na web-stranici javno objaviti podatke o svim donatorima koji su uputili materijalnu i novčanu pomoć sa
podacima o pošiljaocu, vrsti i iznosu donacije

9. Od Vlade FBiH tražiti hitnu stručnu pomoć geologa, a istovremeno izvršiti opremanje 2 učionice sa po 30 ležaja u jednoj od osnovnih škola, za eventualni privremeni nužni smještaj stanovništva ugroženog klizištem, kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života.

10. OV sugeriše Općinskom Načelniku da svojim Rješenjem proširi sastav kriznog štaba sa svim ljudima od uticaja sa područja općine Maglaj koji mogu pomoći u prevazilaženju ove situacije

11. Pokrenuti aktivnosti na podnošenju zahtjeva Željeznicama FBiH za izgradnju privremenog prijelaza preko željezničke pruge kod gradskog stadiona

12. Do normalizacije stanja sve općinske Službe će smanjenim intenzitetom obavljati svoje redovne poslove, a prioritet u radu dati realizaciji navedenih aktivnosti i naredbi Kriznog štaba

13. Slijedeću sjednicu Kolegij OV će održati u četvrtak 12.6.2014. proširenu sa kantonalnim premijerom, komandantom kantonalnog štaba CZ, direktorom kantonalne direkcije cesta ZDK i poslanicima sa viših nivoa vlasti


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić

Dokument sa zaključcima možete preuzeti ovdje >>> Download