• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.11.2011

Sastanak sa povratnicima srpske nacionalnosti iz naselja Ošve

Političko – bezbjedonosna situacija na području općine Maglaj nije narušena, ocijenjeno je na sastanku općinskog načelnika Mehmeda Mustabašića, načelnika Policijske uprave Zavidovići Vedada Šečića, komandira Policijske stanice Maglaj Alena Mušića i predstavnika Udruženja za povratak lica srpske nacionalnosti u Ošve Velimira Đorđića i Petra Jovića.Naselje Ošve je u sastavu mjesne zajednice Misurići i nakon tzv. „sarajevskog slučaja“ i napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, pažnju javnosti su privukli zbog postojanja vehabijske zajednice. Istaknuto je kako su do sada povratnici srpske nacionalnosti istim prodali četiri stambena objekta, za peti je procedura u toku. U ova četiri objekta, kako je rečeno na sastanku, živi 14 vehabijskih porodica sa oko 50-tak članova.
Postojanje ove zajednice, kako je rekao predsjednik Udruženja Đorđić, predstavlja strah povrtanicima u tom kraju.
Prema zvaničnim policijskim informacijama koje je iznio načelnik Policijske uprave Vedad Šečić nema podataka za i o posebnim intervencijama u Ošvama,nema dojava i žalbi mještana povratnika i ništa što bi signaliziralo pojačano patroliranje policije.
Kao još jedan od problema članovi Udruženja naveli su i nemogućnost korištenja prostorija nekadašnje škole, a danas Planinarskog doma. Džahid Begović, u ime PSD „Smajlovac“ istakao je kako nema nikakvih problema za korištenje doma kad god se za to ukaže potreba mještanima.
Eventualno vraćanje Planinarskog doma zahtjeva dugu proceduru, o kojoj niko od učesnika sastanka nije želio posebno polemisati, jer je Odlukom Općinskog vijeća objekat dat na korištenje Planinarskom društvu, u čiju sanaciju i zaštitu od daljnjeg propadanja je uloženo mnogo sredstava.

Na kraju je ocijenjeno kako bi zajedničkim snagama trebali doprinijeti očuvanju sigurnosti građana i imovine, te krenuti u tražanje i realizaciju projekata koji će doprinijeti održivom povratku i razvoj tog dijela općine.