• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.06.2014

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj za dan utorak 03.06.2014. u 15h u sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

DNEVNI RED
1. Aktuelna situacija na općini Maglaj poslije katastrofalnih poplava, smjernice i prijedlozi za prevazilaženje teške situacije.