• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.06.2014

Izvještaj Policijske stanice Maglaj

Put M17 i dalje je zvanično u prekidu, a za putnu komunikaciju koristi se alternativni put desnom obalom rijeke Bosne. Zbog velike koncentracije saobraćaja kroz grad zabilježeno je 12 nezgoda, uglavnom sa materijalnom štetom. Javni red i mir na području općine je zadovoljavajući.