• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2014

NUS na prostoru općine Maglaj

Na području općine Maglaj dana 30.05.2014. godine pronađena i uklonjena su sljedeća neeksplodirana ubojna sredstva:

Lokacija Maglaj - grad
- ručna bomba - 5 komada

Lokacija Liješnica
- puščana municija 7,62 mm - 93 komada