• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.05.2014

NUS na prostoru općine Maglaj

28.05.2014. godine je sa više lokaliteta Maglaj grada odstranjeno sljedeće:
1. Vježbovna pješadijska mina rasprskavajuća tzv.3 - 1 komad
2. Ručna bomba -6 komada
3. Metak kalibra 7.62 mm – 32 komada
4. Trotilski metak ( eksploziv) 3 komada po 500 gr =1,5 kg.
Lokacija Donji Ulišnjak
1. Troblonska kumulativna mina -4 komada
2. Tromblonska trenutna mina – 3 komada
3. Projektil ručnog bacača RPG kumulativni – 1 komada
4. Projektil ručnog bacača RPG trenutni - 1 komada
5. Pješadijska mina antimagnetna tzv. 3 - 5 komada
6. Pješadijska mina antimagnetna tzv. 2 – 1 komad
7. Mina minobacača 82 mm – 1 komad
8. Municija sitna do kalibra 20 mm – 25 komada
9. Ručni bacač raketa tip “Zolja“ – 1 komad
10. Projektili PAT-a kalibra 40 mm – 3 komada
11. Ručna bomba – 1 komad

Donji Bradići
1. Ručni bacač raketa tip „Zolja“ – 1 komad
2. Bomba ručna – 3 komada.