• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.05.2014

Uputstvo za pravna i fizička lica čiji su poslovni prostori bili poplavljeni

Sanitarno-komunalno-vodoprivredni inspektor Općine Maglaj, na osnovu ukazane potrebe a na osnovu člana 7. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Službeni list SR BiH“, broj: 23/77 izmjene i dopune 16/82, 13/83 i 15/90) i člana 57. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05), donosi

UPUTSTVO


U postupku nadzora nad higijensko-sanitarnim uvjetima u objektima koji vrše proizvodnju ili promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe kao i objektima u kojima se vrši javno okupljanje većeg broja stanovništva (obdaništa, škole, biblioteka...), a poplavljeni su dio općine Maglaj, obavezno je, a radi ponovnog puštanja u rad navedenih objekata, pridržavati se slijedećeg:

1. Izvršiti temeljito mehaničko čišćenje i pranje svih površina koje su došle u kontakt sa plavnom vodom – podova, zidova, radnih površina, aparata i uređaja..., a koji se nisu izbacili iz prostora zbog mogućnosti daljeg korištenja.

2. Izvršiti dezinfekciju očišćenog poplavljenog prostora, površina, od strane Zdravstvene ustanove, privrednog društva, odnosno fizičkog lica – obrtnika ako udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje dezinfekcije.

3. Prije početka rada objekta izvršiti kontrolu sanitarno-higijenskog statusa prostorija i predmeta u istom kako bi se utvrdilo da ne postoji rizik od nastajanja zaraznih oboljenja.

Za navedenu kontrolu iz tačke 3. potrebno je obratiti se Kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo Zenica na telefon: 032 202 310.

Navedeni objekti obavezni su postupiti po navedenom uputstvu, jer u suprotnom prostor za rad i boravak neće moći biti pušteni u normalnu funkciju (namjenu).