• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2014

Obavještenje za građane

O B A V J E Š T E N J E
Obavještavaju se građani općine Maglaj da je Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti uspostavila sljedeće usluge građanima i to:

1. Šalter za ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa – šalter sala.
2. U kancelariji broj 24. uspostavljeno izdavanje uvjerenja o poplavljenim objektima za lica kojima je ova javna isprava potrebna u firme kao dokaz za ostvarivanje njihovih prava iz radnog odnosa.
3. Da je uspostavljen Matični ured sa sjedištem na III spratu kancelarija broj 66.

Građani se mogu obraćati u ove urede resorne Službe svaki radni dan.