• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.05.2014

Informacije o lijekovima

Općinski štab civilne zaštite donosi narednu

1. Da se lijekovi,sanitetski materijal i ostalo koji pristižu kao humanitarna pomoć za općinu Maglaj usmjeravaju prema JU „Doma zdravlja“ Maglaj.
2. Zadužuje se JU „Dom zdravlja“ Maglaj da sve pristigle lijekove, pelene i dječiju hranu iz humanitarne pomoći prosljeđuje: Narodnoj apoteci u Maglaju čiji se ogranak nalazi u prostorijama Doma zdravlja Maglaj u skladu sa registriranom djelatnošću, a sanitetski materijal i dezinficijense zadržava za obavljanje svoje djelatnosti.
3. Za praćenje realizacije ove Naredbe zadužuje se Komisija u sastvau: Drnda – Čičeklić dr. Emira, spec. Gin i akuš. , Vehabović dr. Elvir , spec. Med. Biohemije i Mr.ph. Tutundžić Samija,počev od 17.05.2014. godine do daljnjeg.