• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.05.2014

NUS na prostoru općine Maglaj

Na području općine Maglaj dana 26.05. pronađena i uklonjena su sljedeća neeksplodirana ubojna sredstva:
- tromblonska mina, osvjetljavajuća, 2 komada
- ručna bomba, 5 komada
- okvir za automatsku pušku 3 komada
- municija sitna do kalibra 20mm, 163 komada