• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.05.2014

Obavještenje

Imenuje se Komisija za pregled higijensko-tehničke ispravnosti prostora za rad sa prehrambenim namirnicama i predmetima opšte upotrebe u sastavu:

1. Merima Mahmutović, sanitarno-komunalno vodoprivredni inspektor,

2. Jasminka Saračević, stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma, građenja i stambenoj oblasti,

Komisija se zadužuje da vrši pregled svih prijavljenih objekata-prostora koji su prijavljeni kod službe civilne zaštite i u kojima su stvoreni sanitarno-tehnički i higijenski uslovi za početak rada.