• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.05.2014

Kratke vijesti

- Općini Maglaj jučer je pomoć uručila Općina Novo Sarajevo a u posjetu Općini Maglaj je došao načelnik Nedžad Koldžo

- Takođe, načelnik Općine Tešanj Suad Huskić s asaradnicima posjetio poplavljena područja i nakratko se zadržao u Općini Maglaj

- načelnik Općine Maglaj je uputio zahvalu svim građanima Tešnja na velikoj pomoći koja je pružena Maglaju

- načelnik Goražda Ramović Muhamed sa pomoćnikom za civilnu zaštitu došao u Maglaj. Goražde uputilo veliku pomoć u mehanizaciji.