• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2014

Javni poziv za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 3/14) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje aplikacija za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu


I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu sredstava za omladinski sport iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu.
U Budžetu Općine Maglaj za 2014. godinu za finansiranje omladinskog sporta planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava planiranih za omladinski sport vršit će se na osnovu podataka iz dostavljenih aplikacijskih obrazaca, a u skladu s Kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava sa transfera omladinski sport, koje donosi Općinski načelnik.

III

Planirana novčana sredstva raspodjelit će Komisija za ocjenjivanje djelatnosti sportskih udruženja i raspodjelu novčanih sredstava u oblasti omladinskog sporta za 2014. godinu.
Na prijedlog Komisije konačnu odluku o raspodjeli novčanih sredstava donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava za omladinski sport mogu aplicirati sportski klubovi i sportska društva, koja ispunjavaju slijedeće uvjete.
- da imaju sjedište na području općine Maglaj,
- da su registrirani u skladu sa zakonom,
- da u sastavu imaju omladinske selekcije,
- da su izvršili pravdanje utroška sredstava dobijenih iz Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu.

V

Sportki klubovi i druge sportske organizacije koje apliciraju za dodjelu sredstava za omladinski sport, dužni su ispuniti i dostaviti odgovarajući aplikacijski obrazac koji mogu preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.
Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa kluba/organizacije, adresu kluba/organizacije, telefonski broj i ime odgovorne osobe.

VI

Popunjene obrasce dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte, na adresu Općina Maglaj, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti – Aplikacija za sredstva za omladinski sport.
Krajni rok za dostavljanje popunjenih obrazaca i prjavu na Javni poziv je 30.05.2014. godine.

Pripremila:
Služba za boračko–invalidsku i socijalnu zaštitu,
opću upravu i društvene djelatnosti
Mr. sci. Azra Čakrama


OPĆINSKI NAČELNIK
Mehmed Mustabašić, prof.


Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >>
Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >> Download