• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2014

Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za omladinske projekte iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj “Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu, člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 3/14) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana («Službene novine Općine Maglaj» broj: 4/08), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za omladinske projekte iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu


I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava sa transfera Budžet za mlade iz Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu.
Budžetom za mlade u 2014. godini za podršku omladinskim projektima planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje omladinskih projekata vršit će se u skladu s Kriterijima za sufinansiranje omladinskih projekata sa transfera Budžet za mlade, koje donosi Općinski načelnik.

III

U skladu s planiranim sredstvima na transferu Budžet za mlade u Budžetu Općine Maglaj za 2014. godinu, ocjenjivanje omladinskih projekata i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih omladinskim projektima izvršit će Komisija za ocjenjivanje projekta nevladinih organizacija i omladinskih projekata i raspodjelu novčanih sredstava sa transfera Ostala civilna udruženja i transfera Budžet za mlade u 2014. godini.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za podršku omladinskim projektima donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih omladinskim projektima mogu se prijaviti nevladine organizacije i javne ustanove koje djeluju na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.
Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa organizacije, adresu organizacije, telefonski broj i ime odgovorne osobe.
Projekte dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte, na adresu Općina Maglaj – Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti -kandidiranje omladinskih projekata.

Krajnji rok za dostavljanje projekata je 30.05.2014. godine.

Pripremila:
Služba za boračko–invalidsku i socijalnu zaštitu,
opću upravu i društvene djelatnosti
Mr. sci. Azra Čakrama

OPĆINSKI NAČELNIK
Mehmed Mustabašić, prof.


Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download