• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.05.2014

Općina Maglaj u projektu Sredi Svoj Grad

Općina Maglaj se uključila u projekat Sredi Svoj Grad čija je posebnost internet platforma ULICA.BA.
Cilj projekta je potpomoći sticanje dobrih građanskih navika, doprinijeti poboljšanju kulture življenja i kod građana povećati osjećaj zajedništva, odgovornosti i brige o društvenoj zajednici i općem dobru. Projekt je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država te podržala njegovu realizaciju kroz Demokracy Commision Small Grant Program.
To je alat pomoću kojeg građani direktno komuniciraju sa nadležnim općinskim službama i prijavljuju probleme sa kojima se susreću u svome okruženju. ULICA.BA je mjesto gdje građani na brz i jednostavan način mogu prijaviti probleme poput onečišćenih površina, razbijenih uličnih svjetiljki, oštećenih dječijih igrališta, rupa na putu i slično.
Općine u kojima se do sada koristi ULICA.BA su: Zenica, Bosanska Krupa, Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, a kroz partnerstvo sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) ostvarena je saradnja sa općinama: Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.