• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.10.2011

II sjednica Komisije za izradu „Strategije razvoja općine Maglaj 2012.-2018. godina“

U srijedu , 26. oktobra 2011. godine u 13:00 sati u sali Općinskog načelnika – zgrada Općine Maglaj održana je II - sjednica Komisije za izradu „Strategije razvoja općine Maglaj za period 2012.-2018. godina sa slijedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje dinamičkog plana i rokova za izradu strategije
2. Definisanje i formiranje sektorskih grupa (ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita okoliša)
3. Izrada socio-ekonomske analize
4. Razno

U konstruktivnoj diskusiji je naglašeno da Strategija razvoja općine Maglaj treba da pokaže moguće pravce budućeg razvoja općine Maglaj i posluži kao osnov za izradu sektorskih analiza; sektorske strategije ekonomskog razvoja, sektorske strategije društvenog razvoja, sektorske strategije zaštite okoline i prostornog planiranja te iste pretoči u konkretne programe i projekte.Cilj izrade Strategije je prvenstveno planiranje lokalnog razvoja uz što efikasnije korištenja prostora, stvaranja povoljnog ambijenta za život i privređivanje, otvaranja novih radnih mjesta, očuvanja prirodnih i kulturnih znamenitosti općine te što racionalnije i efikasnije korištenje raspoloživih prostornih, infrastrukturnih, ljudskih i dr. resursa.

Strategija se radi po standardiziranoj miPRO metodologiji u partnerstvu, participaciji i konsezusu velikog broja sudionika–Partnera na izradi Strategije i želja je Komisije, da što veći broj Maglajlija bude zastupljen i doprinese izradi što kvalitetnijeg dokumenta.
Strategija razvoja treba da projektuje lokalni razvoj ali i administaciji omogući provedbu, kontrolu i evaluaciju svih sfera lokalnog razvoja u periodu od sedam godina, potencijalnim investitorima omogući uvid u strategiju zajednice i njene mogućnosti, dok je za međunarodne organizacije postaje osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o svome prisustvu i djelovanju na određenim područjima.
Potvrđeno je da je Strategija dinamičan dokument koji zahtjeva prilagođavanje promjenama koje će se dešavati u razdoblju od sedam godina, u okruženju, i na području Općine.
Općina mora biti spremna upravljati tim promjenama u skladu sa svojim razvojnim dokumentima, potrebama i mogućnostima.