• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.04.2014

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Općinskog vijeća sa sjednice održane dana 24.04.2014.godine,S A Z I V A M
Vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan srijeda, 30.04.2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj
DNEVNI RED1. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta radi izgradnje raskrsnice na magistralnom putu M-17 u naselju Misurići i servisne saobraćajnice za Poslovnu zonu «Misurići» od posjednika vlasnika Hasanić (Omer) Mustafe i dr. Download

- Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta radi izgradnje raskrsnice na magistralnom putu M-17 u naselju Misurići od posjednika – vlasnika «H-M Promet» d.o.o. Maglaj, Download

- Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta radi izgradnje raskrsnice na magistralnom putu M-17 u naselju Misurići od posjednika – vlasnika Suljić (Mehmedalija) Omera i Download

- Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta radi izgradnje raskrsnice na magistralnom putu M-17 u naselju Misurići od posjednika - vlasnika Heralić (Senad) Hašima i Suljaković (Ramiz) Almira DownloadPREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić


Napomena: U prilogu rješenja dostavljena je i skica izuzimanja zemljišta radi izgradnje raskrsnice na magistralnom putu M-17 u naselju Misurići i servisna saobraćajnica za Poslovnu zonu «Misurići». Download