• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.04.2014

Sastanak predstavnika Općine Maglaj sa predstavnicima mjesnih zajednica

U Sali općinskog vijeća Maglaj 22.04.2014.godine održan je sastanak predstavnika Općine Maglaj sa predstavnicima mjesnih zajednica sa područja općine Maglaj. Prisutno je bilo 36 predstavnika mjesnih zajednica. Sastankom je rukovodila mr. sci. Azra Čakrama, pomoćnik Općinskog načelnika. U uvodnom izlaganju, gđa Čakrama je objasnila statutarne obaveze organa mjesnih zajednica osvrčući se na one mjesne zajednice koje nisu provele izbore, naglašavajući primjenu Statuta mjesnih zajednica da tamo gdje to nisu uradili organi mjesne zajednice u zakonskom roku, te poslove će uraditi nadležna Služba kao što je to već uspješno urađeno u MZ Jablanica, MZ Bočinja, MZ Krsno Polje – Bakotić i MZ Bradići. I Općinski načelnik Mehmed Mustabašić se obratio prisutnima te naglasio potrebu sazivanja ovakve vrste sastanka. Ukrako je govorio i o prioritetima Općine kada su u pitanju mjesne zajednice ističući da je prioritet broj jedan vodosnabdjevanje, zatim putna infrastruktura i onda rasvjeta, naglašavajući da u budućem periodu sve mjesne zajednice svoje zahtjeve trebaju trebaju upućivati isključivo na resornu Službu, bez obzira o kakvim zahtjevima se radi a Služba će dalje koordinirati i pratiti realizaciju po zahtjevima.U nastavku je gđa Čakrama govorila o vidnom napretku kada je u pitanju pravna pomoć mjesnim zajednicama na način da je to sada regulisano novim Zakonom o pravobranilaštvu kojim je određena obaveza Općinskog pravobranilaštva da pruža pravnu pomoć mjesnim zajednicama s ciljem zaštite njihovih interesa.
Nakon kraće rasprave predstavnika mjesnih zajednica donesen je i zaključak da se obavezuju mjesne zajednice koje nisu provele izbornu proceduru da to urade prije isteka mandata i da o tome obavijeste resornu Službu.