• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2014

Održan sastanak povodom inicijative za osnivanje JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama

Danas (3.4.2014.) održan je radno-konsultativni sastanak u Sali Općine Maglaj. Razogovaralo se na temu inicijative za osnivanje JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama. Učesnici sastanka su bil predstavnici Centra za socijalni rad Maglaj, Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, Udruženje građana „Civilnih žrtava rata“, Udruženje građana „Sunce“ u osnivanju, te resorni pomoćnici Općinskog načelnika i rukovodioci službi.
Sastanak je održan kao priprema prije održavanja Javne rasprave na Nacrt Odluke za osnivanje Javne ustanove za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

Svi učesnici sastanka iskazali su podršku osnivanju ovakvog centra. Međutim, isticani su problemi i pitanja u vezi korištenja prostora za rad buduće ustanove, sredstava iz kojih će se financirati, strukturi, broju i načinu odabira korisnika te uposlenika buduće ustanove.
Javna rasprava na Nacrt Odluke za osnivanje JU Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Ze-do kantona održat će se dana 11.04.2014. godine sa početkom u 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Maglaj.

Prilozi:

Zaključak Skupštine ZDK Download

Zaključak Skupštine ZDK Download

Nacrt Odluke o osnivanju ustanove Download

Elaborat o opravdanosti Dnevnih centara za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u ZDK Download