• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2014

Izvršena primopredaja deminirane površine u Mjesnoj zajednici Straište

Dana 01.04.2014. godine je izvršena primopredaja deminirane površine na zadatku Straište – Kose u MZ Straište. Deminirana površina iznosi 5.514m2. Deminiranje je izvršila deminerska organizacija „STOP MINES“ sa Pala. Na primopredaji su sudjelovali predstavnici spomenute deminerske organizacije, inspektor BH MAC-a, kao i predstavnici Službe civilne zaštite općine Maglaj, pri čemu je urađen Zapisnik o upoznavanju krajnjeg korisnika sa granicama deminirane i obilježene površine.
Deminirana površina je obilježena polutrajnim i trajnim oznakama (traka i samostalne trajne oznake) kako bi korisnici (vlasnici) znali koja je površina očišćena.