• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.03.2014

Posjeta Ministarstvu za rad i socijalnu politiku FBiH

25. 03. 2014 godine, delegacija Općine Maglaj, predvođena Općinskim načelnikom, Mehmedom Mustabašićem, upriličila je radni sastanak sa Dobricom Jonićem, pomoćnikom ministra, Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH.
Tom prigodom, razgovaralo se o aktualnoj problematici invalidnih osoba iz općine Maglaj i nužnosti poduzimanja hitnih mjera na poboljšanju zdravstvenih i životnih uvjeta ove populacije.

Načelnik Općine Maglaj je posebno ukazao na problem zakonske nedorečenosti i slabog funkcioniranja kantonalnih i federalnih nadležnih institucija jer za većinu ovih problema isti imaju isključivu nadležnost. Nedavnim obilaskom invalidnih osoba sa područja općine Maglaj utvrđeno je da značajan broj ove populacije nije dovoljno upoznat sa svojim zajamčenim pravima koja proizilaze iz postojećih kantonalnih i federalnih zakona. Općina i Općinsko vijeće Maglaj će pokrenuti i dodatne inicijative za izmjene i dopune postojećih zakona glede zaštite lica sa većim stupnjem invaliditeta. Stoga je, Općinski načelnik Maglaja, izrazio i spremnost da Maglaj bude domaćin javne tribine s predstavnicima FBiH i Ze-do kantona za rad i socijalnu politiku kako bi se građani Maglaja, a osobito naši invalidi, što bolje informirali o svojim pravima ali i o trenutnim aktivnostima koje provode nadležna ministarstva na poboljšanju uvjeta života za ovu populaciju.

Gosp. Jonić je upoznao izaslanstvo Maglaja sa aktualnim inicijativama koje upravo provodi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a koje imaju za cilj bolje i racionalnije proračunsko planiranje financijskih sredstava za tu namjenu.