• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2014

Posjeta predstavnika Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva

U okviru aktivnosti vezanih za implementacija Projekta jačanja zdravstvenog sektora FBiH i poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite kroz razvoj i širenje ambulanti porodične medicine na teritoriji općine Maglaj, 25.02.2014.godine, Općinski načelnik je organizovao sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva, Vildana dr Doder, pomoćnicom ministra za implementaciju projekata u Sektoru za implementaciju projekata, Ministricom zdravstva Zeničko dobojskog kantona, Senkom dr Balorda i direktoricom JU Dom zdravlja Maglaj, Emirom dr Drnda-Čičeklić.
U okviru sastanka, prije svega istaknuti su dosadašnji rezultati Projekta, koordiniranog od strane Federalnog ministarstva zdravstva kroz Sektor za realizaciju projekata, u cilju unapređenja efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine i jačanje procesa donošenja politika putem razvoja i implementacije sistema monitoringa i ocjenjivanje učinka zdravstvenog sektora, kao i unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom.Takođe su najavljene i naredne aktivnosti na umrežavanju svih ambulanti porodične medcine domova zdravlja ZDK-a.
U nastavku sastanka analizirani su dosadašnji rezultati ovog projekta na području općine Maglaj te razmatrane i usaglašavane dalje aktivnosti u okviru Faze V - Obnove ambulanti porodične medicine u FBiH, sa akcentom na ambulante porodične medicine u Bočinji i Moševcu.
Općinski Načelnik je pohvalio dobru koordinacije između Doma zdravlja i kantonalnog i federalnog Ministarstva zdravstva te se na kraju zahvalio prisutnima na efikasnom i proaktivnom pristupu u realizaciji ovog projekta i ukazao na značaj planiranih aktivnosti koje će biti poduzete u narednom periodu.