• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2014

Posjeta Ambasadi Kraljevine Holandije

25.03.2014. godine, Općinski načelniik Mehmed Mustabašić sa saradnicima posjetio Ambasadu Kraljevine Holandije u BiH i informisao NJ.E. ambasadora Jurriaana Kraaka o opštim podacima, aktuelnostima i planovima Općine Maglaj.
Ambasador Kraak je iskazao poseban interes za privrednu situaciju i stanje investicija na području općine Maglaj te uputio predstavnike Općine Maglaj na ekonomski odjel Ambasade Kraljevine Holandije u BiH i eventualno moguće instrumente saradnje. Općinski načelnik je ambasadora Kraaka upoznao sa aktuelnim planovima i projektima na području općine Maglaj kao mogućim oblicima kulturne, sportske i dr. saradnje.
Općinski načelnik je na kraju sastnaka uputio poziv NJ.E. Ambasadoru Kraak, da posjeti Općinu Maglaj što g-din Krak sa zadovoljstvom prihvatio.