• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2014

PRO-Budućnost - početak projekta

Dana 25.03.2014. godine održan je prvi sastanak predstavnika Općine Maglaj sa projektnim timom USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Općina Maglaj je jedna od 32 općine koje su na temelju javnog poziva odabrane u februaru/veljači 2014. da učestvuju u projektu.
Cilj ovog sastanka bio je da se projektni tim PRO-Budućnost upozna sa općinskim dužnosnicima s kojima će sarađivati u sljedećem periodu, te da predstavi projekt. Općina Maglaj će kroz projekt intenzivno sarađivati sa Gradom Doboj. Radi bolje koordinacije i kvalitetne implementacije projekta, dvije općine će formirati Radnu grupu koja će biti operativno tijelo za koordinaciju svih projektnih aktivnosti i donošenje odluka. Formiranje Radne grupe najavljeno je na današnjem sastanku.
PRO-Budućnost je projekt izgradnje pomirenja koji finansira USAID. Cilj ovog četverogodišnjeg projekta je da građani BiH, ohrabreni ključnim utjecajnim akterima, zagovaraju za društvene promjene. Projekt implementira Catholic Relief Services (CRS) zajedno sa lokalnim partnerima (Fondacija Mozaik, Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forum građana Tuzla i Helsinški parlament građana iz Banja Luke). Projekt će djelovati u 32 općine koje su odabrane na temelju javnog poziva, kako bi omogućio pomirenje i izgradnju mira unutar i među zajednicama (16 parova općina/zajednica koje su bile podijeljene po etničkoj liniji od rata naovamo). Najfrekventnije i redovite aktivnosti provodit će se u svakoj zajednici koja želi raditi na promjeni stavova i ponašanja svojih građana, što će obuhvatati i javna govorenja, okrugle stolove i kulturne događaje. Mladi, žrtve rata, žene, manjine i civilno društvo imat će prigodu solidarno raditi kroz zajedničke akcije uz pomoć malih grantova koji će se dodjeljivati kroz projekt.