• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.03.2014

Praktična edukacija za voćare

Nakon edukacije koja je održana 05.03.2014. godine na temu „Uzgoj visokostablašica i demonstracija orezivanja“ (teoretski i praktični dio) u sklopu IFAD-ovog projekta „Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP: IFAD-Lo-772-BA; OFID-Lo-1322-P)“, uvidjeli smo da postoji veliki interes od strane poljoprivrednika općine Maglaj da se organizira još jedna edukacija koja bi obuhvatila isključivo praktičnu rezidbu voćnjaka.

U skladu s tim obavještavamo poljoprivredne proizvođače kao i ostale zainteresirane građane da će se edukacija na temu „Praktična obuka rezidbe voćnjaka“ održati u petak, 14.03.2014. godine u 11:00 sati, u voćnjaku po izboru poljoprivrednika.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u Službu za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, općine Maglaj, ured broj 23 ili na broj telefona: 032/609-584.