• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.02.2014

Prijem volontera

Dana 17.2.2014.godine Općinski načelnik je održao sastanak sa grupom mladih osoba koji se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje nakon završenog fakulteta. Tom prilikom je istaknuto da će se nastaviti dobra praksa prijema volontera u Općinu Maglaj sa ciljem sticanja radnog iskustva ptrebnog za polaganje državnog ispita ili prijema na konkurs radi zasnivanja radnog odnosa. Prije toga Općinski načelnik je napravio dopis svim školama na području općine Maglaj da angažuju volontere sa završenim pedagoškim fakultetom za rad u obrazovanju.