• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.02.2014

Općinski Načelnik posjetio Općinu Visoko

U petak, 07.02.2014. godine, u okviru ranije dogovorene posjete, Općinski načelnik Mehmed Mustabašić sa saradnicima posjetio Općinu Visoko i održao radni sastanak sa Općinskom načelnicom Amrom Babić i njenim saradnicima. Sastanak je imao za cilj razmjenu informacija o aktuelnoj situaciji, postignutih rezultata i planiranih aktivnosti za naredni period. Sastanak je iskorišten i za razmjenu iskustava i dosadašnje prakse u procesu izrade strategije razvoja i njene implementacije i operacionalizacije,kao najvažnijeg dokumenta u integrisanom planiranju lokalnog razvoja. Općinski načelnik je takođe pozvao načelnicu Babić da sa svojim saradnicima posjeti Općinu Maglaj u cilju daljeg unaprjeđenja odnosa ovih općina.