• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.01.2014

Informacija o izvođenju deminerskih radova

Na temelju urađenih prijedloga projekata prioritetnog deminiranja te nakon izvršenih istražnih radnji, tehničke obrade i izrade projekata deminiranja u skladu sa pravilima i propisima BH MAC-a, RU Tuzla, izvršeno je usaglašavanje Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2014. godini na nivou ZE-DO kantona za općinu Maglaj.
Nakon provedene tenderske procedure dana 09.01.2014. godine izvršeno je uvođenje u posao deminerske organizacije „NN“ IVŠA iz Orašja na izvođenje deminerskih radova na dva lokaliteta i to:

1. LZ Gornji Ulišnjak – Hedrovače, ID 13486 pri čemu će biti očišćeno 81.460,37 m2 prostora i

2. Liješnica – Nekolj – Deponija smeća 1, ID 13487 gdje će biti očišćeno 33.734,78 m2 prostora.

Dana 10.01.2014. godine izvršeno je uvođenje u posao deminerske organizacije „POINT“ d.o.o. iz Orašja na deminiranje zadatka LZ Jablanica 2, ID 13492 pri čemu će biti očišćeno 84.062,95 m2 prostora, a deminerska organizacija „EKO – DEM“ iz Banja Luke odradit će poslove na zadatku Straište-Kose 2, ID 13489 od 57.285,51 m2 prostora.
Na spomenutim zadacima bit će očišćeno 256.543,61 m2 prostora, a nekoliko projekata se nalazi u fazi tendera, pri čemu se nadamo i očekujemo da će deminirana površina biti veća.