• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.01.2014

Javna rasprava - Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu

Dana 27.12.2013.godine Općinsko vijeće Maglaj je usvojilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu.

Obavještavamo sve zainteresovane da će se javna rasprava po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća održati dana 14.01.2014.godine u 13,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj u JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» .

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi i iznesu svoje primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni tekst Nacrta Programa rada Općinskog vijeća. Također sve primjedbe , sugestije i mišljenje mogu biti dostavljene i pismenim putem na adresu Služba Općinskog načelnika i vijeća ili putem e-mail adrese.

Tekst Nacrta Programa rada OV je objavljen na web stranici Općine Maglaj, a može se preuzeti i putem Službe.

Tekst nacrta možete preuzeti ovdje Download