• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.12.2013

15. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 19.12.2013.godine,
S A Z I V A M
15. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan petak, 27.12.2013. godine u 14,00 sati
u sali JU «Opća biblioteka « Maglaj
1.
a) Prijedlog Budžeta Općine Maglaj za 2014.godinu Download
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014.godinu Download

2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2014.godinu Download

3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2014.godinu Download

4. Informacija o provedenoj sistematskoj preventivnoj deratizaciji na području općine Maglaj (jesenja faza) Download

Dodatni materijal: Dokument okvirnog Budžeta 2014-2016. Download

- vijećnička pitanja


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić