• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.12.2013

U Maglaju utemeljena Omladinska novinska asocijacija – Lokalni tim Maglaj

U subotu, 14.12.2013. god, sa početkom od 13.oo h u Maglaju je održan prvi-konstituirajući sastanak Omladinske novinske asocijacije u BiH (ONAuBiH) -Lokalnog tima Maglaj.
Članovi Upravnog odbora su: Elvedin Lepić, Nina Kelavić, Amna Muhamedović, Kristina Kajić i Mirza Krzić. Koordinator Lokalnog tima za općinu Maglaj je Ante Kelavić, polaznik nedavno završenog seminara „ Move On Seminar“ kojeg je u Sarajevu organizirala njemačka Fondacija Schüller helfen Leben.
Na prvom-konstituirajućem sastanku članovi Lokalnog tima Maglaj su se malo bolje upoznali s temeljnim zadaćama i ciljevima ONAuBiH te razmatrali vidove djelovanja budućeg rada.
Na sastanku su konkretizirane i grupe za pojedine oblasti:
Grupu za pisanje i implementacija projekata čine Amna Muhamedović i Mirza Krzić.
Drugu grupu za promidžba i marketing će voditi Nina Kelavić i Elvedin Lepić, a u trećoj grupi, zaduženoj za internu komunikaciju određeni su Kristina Kajić i Ante Kelavić.
Sudeći po već pokazanom interesu i idejama članova ONAuBiH Lokalni tim Maglaj, ova Asocijacija će imati pune ruke posla i vrlo zapaženo djelovanje u narednom periodu.
Naravno, u svemu očekuju potporu i pomoć od svojih vršnjaka u općini Maglaj, kao i nadležnih institucija koje se bave problemom informiranja i pravima mladih naše općine.

Ante Kelavić