• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.12.2013

Javni poziv za aplikacije na program malih grantova (PMG) za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u periodu od 2013. do 2015. godine realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi promjena!“ sa osnovnim ciljem podsticanja i osnaživanja građana/ki širom BIH sa naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade. U okviru ovog projekta CPCD raspisuje:

JAVNI POZIV ZA APLIKACIJE NA PROGRAM MALIH GRANTOVA (PMG) za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“


Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana/ki sa teritorije Bosne i Hercegovine da dostave koncept-papire za inicijative za razvoj zajednice.

Javni poziv ostaje otvoren do 10.01.2014.

Više informacija o raspisanom Javnom pozivu se može dobiti na adresi:

www.cpcd.ba