• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.12.2013

Produženje roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za pomoć

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dana 26.11.2013. godine je donijelo Odluku o produženju roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH).

Rok za podnošenje prijava produžuje se do 06.01.2014. godine.

Za sve informacije kao i preuzimanje potrebnih obrazaca za prijavu obratiti se u Općini Maglaj, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, kancelarija broj 24. svakim radnim danom u vremenu od 07–15,30 sati.

Odluku o produženju roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH) možete pronaći na stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba