• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.12.2013

Javna rasprava - nacrt Budžeta za 2014. fiskalnu godinu

Na trinaestoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 28.11.2013. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2014. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj zadužena da u periodu od 15 dana od dana održavanja sjednice organizuje JAVNU RASPRAVU na temu „Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata“.
Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim dokumentima u formi Nacrta, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih.
Na Javnu raspravu pozivaju se građani, predstavnici privrednih društava, predstavnici samostalnih radnji, budžetski korisnici i svi ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu predlaganja primjedbi i prijedloga na pomenute Nacrte.
Javna rasprava počinje teći od 29.11. do 13.12.2013 godine. Posljednjeg dana, odnosno 13.12.2013. godine (petak) Javna rasprava bit će organizirana u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture «Edhem Mulabdić») sa početkom u 15,00 sati.
Do posljednjeg dana provodjenja Javne rasprave, zainteresovana lica Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente mogu dostaviti i u pisanoj formi.

Takodje, obavještavamo sve zainteresirane da Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2014. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2014. fiskalnu godinu možete naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu finansije i razvoj poduzetništva broj 25 i 27, te na web stranici Općine Maglaj, na adresi www.maglaj.ba.

Dokument Nacrta Budžeta za 2014. godine možete preuzeti ovdje Download

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za 2014. godinu možete preuzeti ovdje Download