• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.04.2024

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj

 

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-04-1-523-2/24 od 28.03.2024.godine o donošenju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj broj 02-04-1-506/24 od 28.03.2024.godine, gdje se zadužuju općinske  Službe u ćijoj nadležnosti se vrši primjena propisa za mjesne zajednice kao i donošenje Odluka za iste,  da pristupe provođenju javne rasprave za utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke u roku od 90 dana računajući od dana usvajanja ove Odluke.

Obzirom da je navedeni Nacrt Odluke usvojen na 36. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj, a u cilju realizacije aktivnosti po pitanju istog, obavještavamo vas da će se Javna rasprava po pitanju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj održati dana 25.04.2024.godine sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Napominjemo da svoje prijedloge možete dostaviti i pismenim putem, a najkasnije do 15.05.2024.godine, kako bi nadležne općinske službe mogle mogle dalje preduzeti zakonom propisane aktivnosti kako bi Odluku u vidu Prijedloga mogli dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Razlozi za održavanje Javne rasprave:

Na osnovu pokrenute inicijative građana Općine Maglaj, radi osnivanja novih mjesnih zajednica koje bi zadovoljile njihove životne potrebe na lokalitetu življenja u Općini Maglaj iskazala se potreba za izmjenama temeljnog općinskog dokumenta u dijelu koji se odnosi ne inicijative, obrazovanje i promjene naziva mjesnih zajednica.

Prilikom provođenja javne rasprave poseban osvrt se odnosi na članove 92. i 93. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj 08/07, 03/08 i 06/08).

Pozivaju se svi zainteresovani građani sa područja općine Maglaj, koji svojim idejama, prijedlozima, mišljenjima doprinesu da se u okvirima zakonskih propisa donese što kvalitetniji Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta Općine Maglaj, sa posebnim osvrtom na član 92. i 93.   

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 032 465 830 ili 032 465 832.