• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.02.2024

Obavještenje

 

Obavještavamo građane da je u utorak, 06.02.2024. i srijedu, 07.02.2024. godine, u periodu od 9,00 do 16,00 sati, planirano uklanjanje 1 stabla platana u ulici Aleja ljiljana, kako je i predviđeno elaboratom „Analiza zdravstvenog stanja stabala u drvoredima u ulicama Aleja ljiljana i Viteška, općina Maglaj“ kao i orezivanje stabala kestena u ulici Antuna Hangija.

U ulici Aleja ljiljana prilikom izvođenja radova zaustavit će se prolaz pješaka i dostavnih vozila za poslovne prostore u neposrednoj okolini.

Prilikom izvođenja radova u ulici Antuna Hangija bit će u potpunosti zatvoren saobraćaj za motorna vozila i pješake i preusmjerit će se na okolne saobraćajnice.