• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.01.2024

Matični ured Općine Maglaj: U 2023. godini sklopljeno 147 brakova

 

Prema podacima Matičnog ureda Općine Maglaj u 2023. godini sklopljeno je 147 brakova, dok je u 2022. godini u matičnu knjigu vjenčanih upisano 149 brakova.

U 2023. godini u matičnu knjigu upisano je 251 rođenje, 135 dječaka i 116 djevojčica, dok je 2022.godine upisano 225 rođenja.

Nadalje, u matičnu knjigu umrlih zabilježeno je 260 upisa, a u 2022. godini bilo je ukupno 264.

Kada je u pitanju trend otpusta državljanstva BiH, vidljivo je da trend opada. U 2023. godini 4 lica se odreklo državljanstva BiH, dok je u 2022. godini državljanstva se odreklo 15 lica.