• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.11.2023

Obavještenje o rezultatima ispitivanja vode uzoraka uzetih sa područja općine Maglaj

 

Nakon provedenog ispitivanja uzoraka (fizičko-hemijske i mikrobiološke analize) ustanovljeno je sljedeće:

 

Ispitani uzorak

Mikrobiološka
analiza

 

Fizičko-hemijska  analiza

Područna škola

NOVI ŠEHER

(lokalni vodovod)

 

Zadovoljava

 

Zadovoljava

Područna škola

ČOBE-KOPICE

(lokalni vodovod)

 

NE Zadovoljava

 

Zadovoljava

SARAJEVSKA ULICA

(pumpa)

 

NE Zadovoljava

 

Zadovoljava

 

Uzorci vode čija mikrobološka analiza ne zadovoljava nisu zdravstveno ispravni zbog nedozvoljenog prisustva koliformnih bakterija tj. voda nije za piće.

Preporučuje se ponovno uzimanje uzoraka i hemijska i mikrobiološka analiza vode.

Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode.

Ispitani uzorci vode koji svojim i mikrobiološkim i fizičko-hemijskim karakteristikama zadovoljavaju zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 40/10, 30/12 i 62/17)  mogu se koristiti za piće.