• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.09.2023

Program obilježavanja

 

Četvrtak, 21.09.2023. godine

09,30 sati- Okupljanje delegacije ispred platoa JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj i polaganje cvijeća na Centralno spomen-obilježje

09,40 sati- Obraćanje Adnana Sirovice, ministra za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

09,45 sati- Obraćanje Mirsada Mahmutagića, Općinskog načelnika Maglaj

09,50 sati- Polaganje cvijeća na spomen-obilježja: Trg Alije Izetbegovića, spomen-obilježje prvom šehidu Rifatu Abidoviću, šehidsko mezarje Podborik, spomen-obilježje civilnim žrtvama rata, spomenik Čakalovac i spomen-obilježja u Novom Šeheru

 

Subota, 23.09.2023. godine

Planinarski pohod „Stazama branilaca 92-95“

PSD „Smajlovac“ Maglaj

 

Nedjelja, 24.09.2023. godine

Akcija „Zaustavljanje oklopnog voza“

Mjesna zajednica Bijela Ploča

 

Turnir u streljaštvu

Streljački klub osoba sa invaliditetom (SKOSI) Maglaj

 

Subota, 30.09.2023. godine

Turnir u ribolovu

Sportsko-ribolovno društvo Maglaj

 

Nedjelja, 29.10.2023. godine

Obilježavanje Dana civilnih žrtava rata

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu

i društvene djelatnosti Općine Maglaj

 

Ponedjeljak, 06.11.2023. godine

Dani 327. Viteške brdske brigade

Udruženje boraca „327. Viteška“ Maglaj

 

Petak, 17.11.2023. godine

Obilježavanje oslobodilačke akcije Spahića Gaj-

završetak „Septembarskih dana otpora“

Udruženje boraca „327. Viteška“ Maglaj

 

 

Svi nosioci aktivnosti će napraviti plan i program obilježavanja značajnih datuma, te na vrijeme informisati javnost o održavanju.