• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.07.2023

Obavještenje o rezultatima ispravnosti vode uzoraka uzetih sa područja općine Maglaj

Uzorci uzeti u periodu od 26.06.-05.07.2023. godine od strane JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica:

Ispitani uzorak

Mikrobiološka
analiza

Fizičko-hemijska  analiza

‘’VOLJEVAC’’

Stari Grad Maglaj

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

‘’TOČAK’’

Stari Grad Maglaj
(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

‘’MORUŠA VODA’’

Stari Grad Maglaj

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

‘’HORINA VODA’’

Stari Grad Maglaj

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

‘’ČARŠIJINA VODA’’

Stari Grad Maglaj

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

‘’HADŽIJINA VODA’’

Stari Grad Maglaj

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

‘’TOČAK VODA’’

Oruče

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

IZLETIŠTE ‘’BISTRICA’’

Ravna

(javna česma)

 

NE Zadovoljava

 

NE Zadovoljava

VODA ŽUTOG JEZERA

Ravna

(javna česma)

 

Zadovoljava

 

Zadovoljava

SAVIĆA DOM

pumpa

 

Zadovoljava

 

Zadovoljava

 

Uzorci vode čija mikrobološka analiza ne zadovoljava nisu zdravstveno ispravni zbog nedozvoljenog prisustva koliformnih bakterija tj. voda nije za piće.

Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode.

Ispitani uzorci vode koji svojim mikrobiološkim i fizičko-hemijskim karakteristikama zadovoljavaju zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  mogu se koristiti za piće.

 

Obavještenje možete preuzeti ovdje.