• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.07.2023

29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 04.07.2023. godine, sazivam 29. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za utorak, 11.07.2023. godine, sa početkom u 09,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane dana 22.06.2023. godine.

 

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj, Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „BIJELA PLOČA“, po zahtjevu Ćatić Huseina Maglaj. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.